Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων
– ΕΠΑΛ-Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΙV
– Πρόγραμμα Παραδοσιακών Χορών
«Ρουβαλιά, κουτρουβαλιά, πιαστείτε στο χορό παιδιά»
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα
«Έξω απ’ τα νερά μας…»