Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών) εισάγονται σε σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι με:

 • με Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων με ποσοστό για εισαγωγή σε:

Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες τμημάτων των ΑΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ’ τάξης, δύο μαθήματα γενικής παιδείας (με συντελεστή βαρύτητας 1,5) και δύο μαθήματα ειδικότητας (με συντελεστή βαρύτητας 3,5).

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο, σε θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ’ τάξης, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (Συντακτική Ομάδα Ν. Φωτίου ΜSc Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Κων/νος Παραστατίδης Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας) Κατερίνη, Σεπτέμβριος 2016

 

ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Με Υπουργική Απόφαση Φ 151/144437/Α5 (ΦΕΚ 2876 τ.Β’/09.09.2016) καθορίστηκαν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα για την εισαγωγή των υποψηφίων – αποφοίτων ΕΠΑΛ – σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων καθορίζονται δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) και « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

–   Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών
Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών

β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών

γ. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών

–   Ο απόφοιτος, του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών
Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

β. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Στοιχεία Μηχανών
 • ΜΕΚ ΙΙ

ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

–   Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας
Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Ψηφιακά Συστήματα

β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Ηλεκτροτεχνία
 • Ηλεκτρικές Μηχανές

γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Ηλεκτροτεχνία
 • Ψηφιακά Συστήματα

δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Ο απόφοιτος του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
 • Ναυσιπλοΐα ΙΙ
 • Μεταφορά Φορτίων

–      Ο απόφοιτος του Τομέα Αισθητικής – Κομμωτικής της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής ειδικότητας:
α. Αισθητικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
 • Υγιεινή

β. Κομμωτικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:

 • Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
 • Υγιεινή

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Μορίων)

Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, που προκύπτει ως ακολούθως:

 • κάθε μάθημα βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές σε κλίμακα 0 – 100. Γραπτός βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης.

Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου, ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή του μαθήματος, που είναι ενάμιση (1,5) για κάθε ένα από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (Ν. Γλώσσα και Μαθηματικά) και τριάμισι (3,5) για κάθε ένα από τα δύο μαθήματα ειδικότητας.

Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια του ειδικού μαθήματος, με συντελεστή δύο (2).

Π.χ. Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Ν. Γλώσσα 120, στο ένα μάθημα ειδικότητας 130, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 170, στα Αγγλικά 150, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 και στο Γραμμικό Σχέδιο 135, τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

1) Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως εξής:

 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών = 150 x1,5= 225
 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας = 120 x1,5= 180
 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 130 x 3,5= 455
 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 170 x 3,5= 595

Συνολικός αριθμός μορίων: 225 + 180 + 455 + 595 = 1455 (με μέγιστο τα 2000 μόρια).

2) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής :

Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών = 150 x 2 = 300

Συνολικός αριθμός μορίων: 1455 + 300 = 1755 (με μέγιστο τα 2400 μόρια).

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου» (Ν. Φωτίου ΜSc Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Κων/νος Παραστατίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Σταδιοδρομίας) Κατερίνη, Σεπτέμβριος 2016