ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

Ο ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων κατασκευάζει και ελέγχει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, αυτοματισμών, λογικών ελεγκτών (PLC) και βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγικών μονάδων.

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως:

 • Ελεύθερος Επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
 •  Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε κατάστημα τα ηλεκτρολογικών ειδών, ή ιδιοκτήτης καταστήματος.
 • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, κ.λπ.)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).
 • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Σχεδιάζει και κατασκευάζει Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων, με κυκλώματα: Φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 • Μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
 • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες εγκαταστάσεων και μηχανών.
 • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Άδεια χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία

 • Ηλεκτροτεχνίτη (Φωτισμού, Κίνησης, Ανελκυστήρων, Σταθμών Υ/Σ)
 • Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων
 • Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκίνητων

 

Άδεια με εξετάσεις και προϋπηρεσία

 • Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)
 • Τεχνίτη Οργάνων, Τροχών, Σιγαστήρων, Ψυγείων, Βαφέα, κ.λπ.
 • Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών
 • Τεχνουργού
 • Τεχνίτη ή Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίμων
 • Ηλεκτρολόγου Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων

 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν ως:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες Ειδικευμένοι τεχνικοί
 • Ειδικευμένοι πωλητές σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών – ηλεκτρολογικού υλικού και
 • ανταλλακτικών αυτοκινήτου
 • Δημόσιοι υπάλληλοι σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΤΑ,
 • Υπουργεία και Σώματα Ασφαλείας (Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική κλπ).
 • Να συνεχίσει τις σπουδές του σε ΤΕΙ,

 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Εγκαταστάσεις φωτισμού ? φωτοτεχνικές διατάξεις ? εγκαταστάσεις EIB ? Instabus
 • Εγκαταστάσεις κίνησης ( Μηχανές DC-AC, αντλίες, γκαραζόπορτες, έλεγχος ποιότητας προϊόντων κ.λ.π. )
 • Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (κουδούνι, θυροτηλέφωνο, θυροτηλεόραση, συναγερμοί, κεραίες TV, πυρανίχνευση, δομημένη καλωδίωση
 • Θέρμανση
 • Γειώσεις ? Αλεξικέραυνα

 

2. Τεχνικός Αυτοματισμού

 

Οι μαθητές εκπαιδεύονται :

 • Μαθαίνουν να κατασκευάζουν ηλεκτρικούς αυτοματισμούς με κλασικά ηλεκτρολογικά υλικά όπως ρελέ, και στον προγραμματισμό των «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών» (PLC) , αλλά και με σύγχρονους τρόπους χρησιμοποιώντας αισθητήρες ?ηλεκτρονικά ισχύος και μικροελεγκτές ?μικροεπεξεργαστές
 • Οι μαθητές μαθαίνουν  να σχεδιάζουν προγράμματα αυτοματισμού σε ειδικές γλώσσες ( όπως LADDER, Λίστα Εντολών, Λογικά Διαγράμματα).
 • Επίσης μαθαίνουν να υλοποιούν κατασκευές με την βοήθεια αισθητήρων και προγραμματιζόμενων ελεγκτών και γνωρίζουν την ρομποτική .

 

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο τεχνικός αυτοματισμού εργάζεται κάτω από την επίβλεψη καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος στην βιομηχανία.

 

Μαθήματα ειδικότητας 

Β’ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Ώρες
  1. Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)     2Θ + 2Ε
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2Θ +3Ε
3. Σχέδιο Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό & με Η/Υ
4. Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
5. Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 1Θ +3Ε
6. Βασικά Ηλεκτρονικά 1Θ +3Ε
7. Αγγλικά Τομέα
Πηγή: Υ.Α.Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567τ. Β’/02.06.2016)

Μαθήματα ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Γ’ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Ώρες
1. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
2. Ψηφιακά Συστήματα
3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων
4. Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων
5. Διαχείριση, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων & Δικτύων Συστημάτων 1Θ+4Ε
6. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας 1Θ+2Ε
Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β’/05.06.2015)

 

Μαθήματα ειδικότητας Αυτοματισμού

Μαθήματα Ώρες
1. Ηλεκτροτεχνία
2. Ψηφιακά Συστήματα
3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων
4. Ηλεκτρονικά Ισχύος 1Θ+2Ε
5. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές 1Θ+4Ε
6. Μηχατρονική 1Θ+2Ε
Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β’/05.06.2015)

 

Ο απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν :

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αυτοματισμού μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες).
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα).
 • Αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών).
 • Ιατρικοί αυτοματισμοί.
 • Ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας.
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων [Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics].
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων
 • Εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Βιομηχανικά δίκτυα και δίκτυα πραγματικού χρόνου.
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι) ,στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών και στην στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας .
 • Στις τηλεπικοινωνίες ,στις ανθρωπιστικές επιστήμες και της ιατρικής (π.χ. βηματοδότης καρδιάς) και τέλος στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.α.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πηγή: http://www.kelafas.gr