ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Τεχνικός Μηχανολογικών  Εγκαταστάσεων  και Κατασκευών

 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:
 • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
 • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
 • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 
 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Επαγγελματικές Άδειες
1.    Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης  άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (πτυχίο).
2.    Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά από βεβαίωση αναγγελίας + εξετάσεις).
3.    Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων  (διετής προϋπηρεσία μετά την άδεια του Αρχιτεχνίτη + εξετάσεις).
Επαγγελματικές Άδειες
1.    Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή  (πτυχίο).
2.    Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Β? τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β? τάξης (6 μήνες  προϋπηρεσία  + εξετάσεις).
3.    Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Α? τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α? τάξης (18 μήνες  προϋπηρεσία μετά τη βεβαίωση αναγγελίας ή 12 μήνες μετά την Άδεια Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β? τάξης  ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β? τάξης).
 
 

2. Τεχνικός Οχημάτων

 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:
– έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
– έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:
– μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
– ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:
 • στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες
 • σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων
 • σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
 • σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
 • σαν ελεύθερος επαγγελματίας
 
 Μαθήματα Eιδικότητας

Β’ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Ώρες
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ + 3Ε
2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Τομέα

 

Πηγή: Υ.Α.Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567τ. Β’/02.06.2016)

 

 Μαθήματα Eιδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Γ’ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Ώρες
1.               Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού 3Θ + 5Ε
3. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές 2Θ + 6Ε
4. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
5. Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές

 

Πηγή: Υ.Α.Φ2/127065/Δ4 (ΦΕΚ2434 τ. Β’/05.08.2016)
 
Μαθήματα Eιδικότητας Τεχνικός Οχημάτων
Μαθήματα Ώρες
1. ΜΕΚ ΙΙ 3Θ + 4Ε
2. Στοιχεία Μηχανών
3. Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ 3Θ+4Ε
4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ+4Ε

 

Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β’/05.06.2015)
Τμήματα για υποψηφίους Μηχανολογικού Τομέα 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πηγή: http://www.kelafas.gr