ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δίνει έμφαση στην τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης) καθώς και σε τεχνικά θέματα πωλήσεων.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα και αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών
  δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους.

 

2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

Η ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού – Πληροφορικής» υπαγορεύει διαρκή ενασχόληση με τον πυρήνα της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως είναι ο Προγραμματισμός, οι Βάσεις Δεδομένων και το Web Development. Οι απαιτήσεις αυτές συνθέτουν το απόλυτο επάγγελμα τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος. Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού» δύναται να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού το Web evelopment και τη Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Οι ειδικότητες της Πληροφορικής έχουν μεγάλη ζήτηση και ένας τεχνικός του κλάδου αυτού έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε:


 • Εταιρείες Πληροφορικής
 • Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού
 • Εταιρείες Μηχανογράφησης
 • Εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών Πολυμέσων
 • Εταιρείες κατασκευής Ιστοσελίδων
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις, Υπουργεία, και Οργανισμούς, που υποστηρίζονται από τμήματα πληροφορικής
 • Τράπεζες, Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Εταιρίες εγκατάστασης και υποστήριξης hardware
 • Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς
 • Καταστήματα Η/Υ
 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 Μαθήματα Eιδικότητας

Β’ ΤΑΞΗ:

Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
7. Αγγλικά Τομέα

 

Πηγή: Υ.Α.Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567τ. Β’/02.06.2016)  

 


Γ’ ΤΑΞΗ

1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
3. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ+4Ε
4. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Διαδικτυακών Υποδομών 1Θ+3Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας

 

Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β’/05.06.2015)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πηγή: http://www.kelafas.gr