Τι ισχύει για τις απουσίες

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

 Τι ισχύει για τις απουσίες

Γεινικά όρια απουσιών:

-Όριο αδικαιολόγητων απουσιών: 50 απουσίες

-Συνολικό όριο απουσιών για να είναι επαρκής η φοίτηση: 114 απουσίες εκ των οποίων οι 64 τουλάχιστον δικαιολογημένες.

Δικαιολόγηση απουσιών:

  • Αναφορικά με την προσκόμιση δικαιολογητικών, οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών μας, αφού συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο δικαιολόγησης απουσιών, πρέπει να το επικυρώσουν σε αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) εφόσον η αίτηση θα προσκομισθεί από τον μαθητή στο σχολείο (εάν την προσκομίσει ο κηδεμόνας δεν χρειάζεται επικύρωση)

 

Για ενημερωθείτε αναλυτικότερα για όσα ισχύουν σχετικά με τις απουσίες στο σχολείο (δικαιολόγηση, όρια απουσιών κλπ) πατήστε ΕΔΩ.