Erasmus+

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα

2014-2020

erasmus

Το σχολικό έτος 2016 – 2017, το 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ υλοποιεί δύο προγράμματα ERASMUS+ επαγγελματικής εκπαίδευσης (ένα αντίστοιχα για κάθε τομέα), στα πλαίσια των οποίων θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση 28 μαθητές.

Το πρώτο πρόγραμμα περιλαμβάνει την μετακίνηση 14 μαθητών στην Κύπρο για τα Τμήματα Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (από 28/01-13/02).

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τη μετακίνηση 14 μαθητών του Τομέα Κομμωτικής, στην Γαλλία.

 

Το πρόγραμμα Erasmus απευθύνεται σε:

α)  σπουδαστές και εκπαιδευόμενους κάθε είδους ανώτατης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

β)  ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.

γ)  διδάσκοντες, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό στα εν λόγω ιδρύματα.

δ)  ενώσεις και εκπροσώπους των εμπλεκομένων στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνονται οι ενώσεις σπουδαστών, πανεπιστημίων και διδασκόντων/εκπαιδευτών.

ε)  επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και άλλους εκπροσώπους του εργασιακού χώρου.
στ) δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των ΜΚΟ, που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ζ) ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τη δια βίου μάθηση.
η) φορείς που παρέχουν συμβουλές, πληροφόρηση και καθοδήγηση για κάθε θέμα δια βίου μάθησης.

 

Το Erasmus αποτελεί το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στην κινητικότητα φοιτητών/σπουδαστών και προσωπικού και στη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. To Erasmus υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA), ενθαρρύνοντας παράλληλα την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε.Ε.

Πάνω από 2,2 εκατομμύρια φοιτητές/σπουδαστές και 250.000 ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πέρα από τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας σπουδών για τους φοιτητές, το Erasmus παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα γνωριμίας με διαφορετικούς πολιτισμούς.

 

?Σταθερή αξία? αποτελεί το 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας σε ότι αφορά τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ταξίδια, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών.

 

Για το νέο σχολικό έτος λοιπόν (2016-2017) εγκρίθηκε η συμμετοχή του 1ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα το σχολείο θα υλοποιήσει δύο ταξίδια στο εξωτερικό.

epal-1_6-696x464

 

Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί ένα ταξίδι στη Γαλλία για 15 ημέρες, το οποίο αφορά την ειδικότητα κομμωτικής τέχνης και θα λάβουν μέρος 14 μαθητές και δύο καθηγητές. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ένα δεύτερο ταξίδι με προορισμό την Κύπρο, το οποίο αφορά την ειδικότητα ?Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι? και θα έχει ως αντικείμενο την μηχανοτρονική. Στο συγκεκριμένο ταξίδι θα λάβουν μέρος 14 μαθητές και δύο καθηγητές και επίσης θα έχει διάρκεια δεκαπέντε ημερών.

Τι είναι το πρόγραμμα

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

 

erasmus

Ικανοποίηση

«Είναι πολύ σημαντικό που το σχολείο μας εντάχθηκε για μία ακόμη χρονιά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υλοποιήσει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και είμαστε πλέον σε θέση να πούμε ότι πρόκειται για δράσεις που συμβάλλουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη μετέπειτα εξέλιξη των μαθητών μας. Τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά και αυτό μπορούν να το πουν οι μαθητές και οι απόφοιτοι του σχολείου μας. Γι? αυτό και κάθε χρόνο επιδιώκουμε τη συμμετοχή μας σε τέτοια προγράμματα και από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους μαθητές μας» ανέφερε ο διευθυντής του σχολείου κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος.

Πηγές : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, www.patrisnews.com