Αναρτήθηκε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα και μπορείτε να το δείτε εδώ.