Στο σχολείο μας από τον τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού προσφέρεται η ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η  πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα,  φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης), καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.

Ο απόφοιτος των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικά, μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς, που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που:
  • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής.
  • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
  • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
  • Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών).

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα-αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, δίκτυα, το Διαδίκτυο ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενο τους.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας χορηγούνται Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, καθώς και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4. Το πτυχίο αυτό παρέχει τη δυνατότητα λήψης επαγγελματικής άδειας αλλά και τη δυνατότητα εγγραφής στο 3ο εξάμηνο σπουδών στα ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας. Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο μεταλυκειακό έτος “Τάξη Μαθητείας”, οπότε και να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5 μετά τις απαραίτητη πιστοποίηση μέσω ΕΟΠΠΕΠ, να αποκτήσουν 2ο πτυχίο ειδικότητας ίδιου τομέα με εγγραφή στη Γ’ Τάξη ή 2ο πτυχίο ειδικότητας διαφορετικού τομέα με εγγραφή στη Β’ Τάξη.

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα.

πληροφορικη β

Στη Γ’ τάξη οι μαθητές της ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρακολουθούν 23ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.

πληροφορικη γ

 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορούν να αποκτήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

πληροφορικη

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας (Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά) καθώς και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ( Προγραμματισμός Υπολογιστών και Δίκτυα Υπολογιστών) εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗOΑΝΙΚΗΣ ΣOΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) OΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟiΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι απόφοιτοι/ες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της κοινής ομάδας:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ  (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡOΩΝ Α.Ε.Ν
Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗOΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣOΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Δ.Λ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α.
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ