Στους υπεύθυνους τμημάτων μπορούν να απευθύνονται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για να ενημερώνονται για τα θέματα που αφορούν τους μαθητές/τριες, όπως το σύνολο των απουσιών τους κλπ. Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι υπεύθυνοι τμημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τμήμα Υπεύθυνος καθηγητής/τρια
Α1 Πιρπιρής Γεώργιος – Μουζάκη Νίκη
Α2 Τσούλος Γεώργιος
Α3 Κολλιόπουλος Παναγιώτης
Α4 Μεσσαλά Ευδοκία
Β Ηλεκτρολογίας Τσιαβδαρούδης Βασίλειος
Β Μηχανολογίας 1 Σχοινά Βασιλική – Κατσαμπέρη Πολυξένη
Β Μηχανολογίας 2 Λαμπροπούλου Διονυσία
Β Κομμωτικής Αθανασίου Μαρία – Καλύβα Ευαγγελία
Β Ναυτιλιακών Γιαννακόπουλος Ηλίας
Β Πληροφορικής Παπαδημητρίου Μαρία
Γ Οχημάτων 1 Μαυρόπουλος Δημήτριος – Κουτρουμπάνου Βασιλική
Γ Οχημάτων 2 Πανουτσόπουλος Άγγελος
Γ Μηχανολόγων Λούντζης Γεράσιμος
Γ Ναυτιλιακών Λούντζης Γεράσιμος
Γ Πληροφορικής Μανεσιώτη Πεντζεχρή
Γ Ηλεκτρολογίας Τσιαβδαρούδης Βασίλειος
Γ Κομμωτικής Ανδρεοπούλου Ουρανία