Το 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας πραγματοποίησε φέτος το διαθεματικό σχέδιο δράσης «Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μειωτήρα στροφών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ με την συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εποπτεία του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών (noesis).

Το έργο περιελάμβανε τη σχεδίαση και την κατασκευή ενός μειωτήρα στροφών από τους μαθητές των τεχνικών τομέων και ειδικοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας. Εκμεταλλευόμενοι τα σχολικά εργαστήρια οι μαθητές σχεδίασαν και κατασκεύασαν εξολοκλήρου ένα ολοκληρωμένο έργο – μειωτήρα στροφών– που προϋποθέτει την εμπλοκή και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών μαθημάτων και τάξεων και συνιστά μια διαθεματική και βιωματική προσέγγιση. Η συγκεκριμένη πρόταση δράσης προέκυψε από την ανάγκη εμπλουτισμού των διδακτικών προσεγγίσεων ώστε να επιτευχθεί μια πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω μια βιωματικής προσέγγισης της γνώσης. Επιμέρους στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι:

  • η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών μαθημάτων,
  • η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου,
  • η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές,
  • η εμβάθυνση και αφομοίωση της θεωρίας σχετικών μαθημάτων,
  • η σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων,
  • η ανάπτυξη της συνεργασίας για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου έργου και
  • η προβολή του σχολικού έργου στην ευρύτερη κοινότητα.